Zpět na přehled

Ve vyhlášce 34/2016 Sb. se stanovují podmínky požární bezpečnosti při provozu spalinových cest, frekvence jejich kontrol a čištění. Dle této vyhlášky je každý provozovatel spotřebičů na plynná, kapalná a pevná paliva povinnen zajistit kontrolu veškerých spalinových cest min. 1x ročně. Kontrolu provádí odborně způsobilá osoba (výuční list), která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví. Kominík následně vystaví zprávu o kontrole spalinové cesty, kterou předá majiteli kontrolovaného objektu. Zpráva o provedené kontrole musí být vyhotovena dle normativního vzoru. Dle přání zákazníka se při této kontrole taktéž provádí i čištění spalinové cesty.

Většina lidí si tuto kontrolu plete s revizí, která je nutná pouze v těchto případech:

Kominictví Jaroslav Cepek - logo

O nás Služby Fotogalerie Osvědčení Kontakt Kde nás najdete?
Kremličkova 965, 28002 Kolín
mob.:728 537 165
kominictvicepek@seznam.cz